Một số khái niệm về dự án là gì? Các bước cơ bản để xây dựng một dự án

Dự án là gì? Từ trước tới nay, chúng ta đã từ nghe qua rất nhiều thông tin về dự án, được nghe nói tới dự án nhưng liệu dự án là gì? Chúng ta có thể hiểu được và biết các bước để hoàn thành một dự án như thế nào không? Để trả lời cho các câu hỏi này các bạn có thể tham khảo một số thông tin cơ bản về quy trình cho một dự án dưới đây.

Khái niệm dự án là gì?

Khái niệm

Dự án là một ý tưởng, mục tiêu nằm trong suy nghĩ của con người. Để thực hiện một cái gì đó, điều gì đó. Có thể lên một kế hoạch cụ thể để phát triển, quy hoạch và gọi đó là dự án. Cần xác định mục tiêu rõ ràng, lên báo cáo nguồn lực, chi phí để bắt đầu và kết thúc một dự án trong một khoảng thời gian xác định. 

Dự án là gì. Một dự án thành công cần có sự rõ ràng về mọi mặt. Cụ thể những điều cần thiết trong dự án là gì? Đó là sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên nhân lực, biết cách phân chia công việc đúng tiến độ. Đây là bước phác thảo đầu tiên để tạo nên một dự án thành công và cũng cần phải thực hiện trước khi bắt đầu bất kỳ một dự án nào đó.

Đặc điểm của dự án là gì?

 • Xác định mục tiêu rõ ràng

 • Xác định được thời gian bắt đầu và kết thúc của dự án

 • Có nhiều bộ phận chuyên môn khác nhau nhưng có sự liên kết ràng buộc

 • Đáp ứng mọi yêu cầu, tiêu chuẩn chất lượng chi phí đầu ra đầu vào

 • Thực hiện một dự án chưa ai từng làm trước đó

Phân loại dự án là gì?

Dự án đầu tư: 

 • Là tập hợp các dữ liệu, hoạt động, thông tin và yếu tố về lao động, tài chính,... Các hoạt động được bố trí theo lich hoạt động cụ thể với địa điểm, thời gian biểu xác định. Mục đích cuối là đưa các ý tưởng ban đầu thành công đúng quy trình, đúng mục tiêu được đề ra ban đầu. Đồng thời được nhà nước cấp phép đầu tư, quản lý. Quyết định cho việc thuyết phục nhà đầu tư cấp vốn xây dựng, hoạt động dự án nhằm mục tiêu sinh lời.

 • Dự án đầu tư thường ngắn hạn dài hạn tùy công trình mục đích nhưng đều không quá 70 năm.

 • Luôn có mục tiêu rành mạch ngay từ đầu

 • Có thể là dự án đầu tư chuyển nhượng.

Dự án đầu tư công: Dự án là gì

 • Là các hoạt động đầu tư của nhà nước vào các dự án, chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng có ích cho kinh tế xã hội đất nước. Có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư. Có các cách phân loại như sau:

 • Dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo,.. bao gồm cả tài sản và trang thiết bị đã mua.

 • Dự án chuyển nhượng đất, mua, sửa chữa nâng cấp các trang thiết bị

 • Các cấp độ phân chia dự án là gì: Dự án cấp quốc gia chia ra các loại theo mức độ quan trọng là dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C.

Dự án hợp tác công tư: Dự án là gì

 • Hợp tác giữa nhà nước có thẩm quyền và các nhà đầu tư. Đây là hình thức phối hợp để tối ưu hóa hiệu quả đầu tư cũng như cung cấp dịch vụ công cộng chất lượng cao cho cộng đồng, nó sẽ mang lại lợi ích cho người dân và toàn xã hội. 

Các bước để thực hiện dự án là gì?

Nhiều người sẽ thắc mắc rằng, các bước thực hiện một dự án là gì, có yêu cầu cao về nguồn vốn hay không, để thực hiện chúng ta cần các bước như thế nào? Lấy một dự án cụ thể đó là dự án thực hiện công trình xây dựng ta có các bước như sau:

Bước 1: Quy hoạch để xây dựng công trình: Trước khi xây dựng cần kiểm tra khu vực cần quy hoạch:

 • Xin nhà nước cấp phép xây dựng, quy hoạch

 • Lập quy hoạch 1/ 2000

 • Thỏa thuận quy hoạch kiến trúc

 • Lập quy hoạch 1/ 500

 • Phê duyệt quy hoạch và các kiến trúc phác thảo sơ bộ

Bước 2: Lựa chọn nhà đầu tư: Cần lụa cho nhà đầu tư để nguồn vốn không cạn kiệt và dư án thanh công hơn. Có các cách chọn nhà đầu tư sau: 

 • Lựa chọn nhà đầu tư bằng cách đấu thầu 

 • Đối với đất sạch được giải phóng có thể đấu giá quyền sử dụng đất

 • Quyết định các chủ trương đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 3: Phê duyệt báo cáo dự án là gì: lập trình thẩm định báo cáo phê duyệt các thiết kế thi công để có cơ sở cho các bước sau đó.

Bước 4: Báo cáo các đánh giá tác động của môi trường trong thực hiện dự án: Cam kết bảo vệ môi trường, phê duyệt các báo cáo liên quan đến tác động của môi trường.

Bước 5: Hoàn thành tất cả các thủ tục về đất đai: Cho thuê đất, thu hồi đất, giao đất, cấy giấy sở hữu, giấy chứng nhận quyền sở hữu, các loại tài sản gắn liền với đất. 

Bước 6: Lập, phê duyệt, thẩm định bản vẽ thi công: Bản vẽ được thông qua là cơ sở để có thể thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Quy trình khảo sát
 • Lập,  phê duyệt các khảo sát và xây dựng

 • Lựa chọn nhà thầu phù hợp cho công trình

 • Lập, phê duyệt các phương án về mặt kỹ thuật

 • Khảo sát hoạt động xây dựng

 • Giám sát hoạt động xây dựng

 • Bổ sung khảo sát khi cần thiết

 • Nghiệm thu các kết quả

 • Lưu trữ mọi kết quả trong quá trình xây dựng

 • Một bước: Thiết kế bản vẽ để thi công xây dựng

 • Hai bước: thiết kế cơ bản là cơ sở cho bản vẽ thiết kế thi công

 • Ba bước: Thiết kế cơ sở bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật

Trình tự thực hiện dự án là gì?
 • Lập các nhiệm vụ thiết kế công trình, dự án.

 • Tuyển chọn các thiết kế công trình nếu có

 • Lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình

 • Thiết kế công trình xây dựng

 • Thẩm định các thiết kế cơ sở

 • Thẩm tra kiểm định các thiết kế kỹ thuật

 • Phê duyệt bản thiết kế

 • Thẩm tra kiểm định các thiết kế công trình, kỹ thuật, bản vẽ và dự toán

 • Nghiệm thu thiết kế công trình

 • Giám sát

Bước 7: Lên hồ sơ thẩm định kiểm duyệt hệ thống phòng cháy chữa cháy

Bước 8: Xin được cấp giấy phép xây dựng

Bước 9: Thi công: thông báo khởi công xây dựng khi hoàn thành các điều phía trên

 • Quản lý chất lượng

 • Quản lý công trình

 • Đối với các yêu cầu trong dự án là gi? Cần nghiệm thu các hoạt động

 • Thanh toán tạm ứng các khối lượng công việc, dự án hoàn thành

 • Kiểm tra chất lượng của công trình đang xây dựng

 • Xác nhận việc bảo vệ môi trường xung quanh.

Bước 10: Hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động sử dụng

 • Bàn giao công trình

 • Quyết toán sổ sách

 • Thẩm định, phê duyệt, quyết toán nguồn vốn

 • Đánh giá và giám sát quá trình xây dựng, đầu tư

 • Xin cấp giấy phép được đưa vào hoạt động

 • Bảo hiểm cho công trình

 • Đăng ký kiểm duyệt chất lượng

Các bước trên đã trả lời đâu hỏi dự án là gì? Các bước để hoàn thành một dự án là gi? Nếu các doanh nghiệp, các bạn trong quá trình lên kế hoạch đầu tư xây dựng, có thể tham khảo qua các bước ở trên.

Các điều kiện cần có trong một dự án là gì?

Nhân lực: Dự án là gì

đây là các đối tượng thực hiện làm việc trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình lên kế hoạch phác thảo dự án đến hoạt động thi công xây dựng.

Thời gian: Dự án là gì

Tiến độ thời gian để hoàn thành một dự án là gì. Đó là đảm bảo công việc diễn ra đúng tiến độ hoạt động, phát triển đúng quy định theo quỹ thời gian đã được vạch sẵn trước đó.

Kinh phí:

đây là điều thiết yếu cho mỗi dự án. Để có thể phục vụ cho việc xây dựng thì đây hoàn toàn là yếu tố quan trọng cân dư tán hợp lý nhất.

Ban điều hành:

dự án là gì, mỗi dự án thanh công là kết quả của cả một tập thể nhưng không thể không nói rằng ban lãnh đạo rất quyết đoán chính là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất khi đưa ra các quyết định, chiến lược cho quá trình hoạt động.

Bản mô tả kết quả:

trong môi dự án cần có góc nhìn tổng quan để dự thảo phác họa được kết quả khi dự án hoàn thành. Từ đây có thể thu hút vốn đầu tư, nhà đầu tư cũng như đánh giá tổng quan, coe bản về dự án này.

Trong một dự án, luôn có các nhân tố cần thiết để vạch ra chiến lược dự án là gì. Cần những gì? Từ đó, đưa ra các kế hoạch,vách ra đường lối chiến lược cần thiết cho quá trình xây dựng, thực hiện dự án hoàn hảo nhất.

Một số dự án nhà ở chung cư năm 2022

Thông qua khái niệm dự án là gì, các bạn cũng có thể biết cơ bản về quá trình cho một dự án là gì rồi. Vậy nếu các bạn có nhu cầu tìm mua, thuê hoặc hứng thú có thể tham khảo, xem qua các dự án sắp hoàn thành trong khoảng thời gian tới đây như:

Dự án khu chung cư nhà ở Phước Bình, Phường 6, Quận 8, Thủ Đức gồm 61 căn nhà và dự là sẽ hoàn thành xong hết vào năm 2024

 


Bài viết khác

Landmark 81 Skyview – Tòa nhà cao nhất Việt Nam
01-07-2023
Landmark 81 Skyview là tòa nhà cao nhất Việt Nam, với chiều cao lên đến 461,5m, nằm tại khu đôị mới Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, thành...
Landmark 81 Saigon
01-07-2023
Landmark 81 Saigon. Một trong những kỳ quan kiến trúc đáng chú ý của Việt Nam hiện nay là tòa nhà cao nhất Việt Nam và Đông Nam Á - Landmark...
Landmark 81 - Biểu tượng mới của thành phố Hồ Chí Minh
01-07-2023
Tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, Landmark 81 được xây dựng với chiều cao 461m, trở thành tòa nhà cao...
Lakeview quận 2
01-07-2023
Lakeview quận 2 là một trong những khu đô thị mới được đầu tư và phát triển mạnh mẽ tại Tp.HCM trong những năm gần đây. Với thiết...
Bảng giá cho thuê officetel quận 1
17-06-2023
Bảng giá cho thuê officetel quận 1 là một trong những chủ đề được quan tâm bởi nhiều người khi muốn tìm kiếm một không gian làm việc...
Tiện ích dự án Lumiere Riverside
30-07-2023
Tiện ích dự án Lumiere Riverside. Dự án Lumiere Riverside tọa lạc tại quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành sự chú ý của nhiều người...
Thiết kế Căn hộ Lumiere Riverside
30-07-2023
Thiết kế Căn hộ Lumiere Riverside. Căn hộ Lumiere Riverside tọa lạc tại quận 2, là một dự án thiết kế căn hộ hiện đ và tiện nghi. Với...
Quy mô dự án Lumiere Riverside Quận 2
30-07-2023
Quy mô dự án Lumiere Riverside Quận 2. Dự án Lumiere Riverside tọa lạc tại Quận 2, thành phố Hồ Chí Minh là một quần thể đô thị hi đại...
Lý do nên mua Lumiere Riverside
30-07-2023
Lý do nên mua Lumiere Riverside. Lumiere Riverside là một dự án căn hộ cao cấp tại khu vực quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Vhiều lợi thế vượt...
Tiềm Năng Dự án Lumiere Riverside - Những tiềm năng và cơ hội phát triển
30-07-2023
Tiềm Năng Dự án Lumiere Riverside - Những tiềm năng và cơ hội phát triển. Dự án Lumiere Riverside là một trong những dự án bất động sản...
Công cụ tìm kiếm
Zalo
Hotline
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÚ
Facebook
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook