Mẫu Hợp Đồng Mượn Căn Hộ

Mẫu Hợp Đồng Mượn Căn Hộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

 

HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

- Căn cứ vào Luật nhà ở 2014;

- Căn cứ vào nhu cầu các bên.

Hôm nay, ngày 01 tháng 07 năm 2022, tại địa chỉ L5-39.OT06 Vinhomes Central Park số 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình thạnh, TP.Hồ Chí Minh.

Chúng tôi gồm:       

1. BÊN CHO MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên A):

Ông (Bà): LÊ THỊ HẢI

CMND số / ID Card No.     : 025160000133 Cấp ngày /Date of issue : 05/08/2016

Hộ khẩu thường trú: 2A1 Chu-M-Trinh, Bến Nghé Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Bên A là Chủ sở hữu của căn hộ cho thuê số: L5-39.OT06, thuộc khu căn hộ Vinhomes Central Park, 720 A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh.

2. BÊN MƯỢN NHÀ (sau đây gọi là Bên B):

Tên công ty/ Company’s name : CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÚ

Địa chỉ/ Andress : 135/37/1 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Mã số thuế/ : 0317019264

Người đại diện/ Representative: NGUYỄN HỮU PHÚ

Số CCCD/ Id Card no : 033093001017

Liên Hệ/ Contact : 0908613555     

Hai bên thảo thuận lập và ký hợp đồng này để thực hiện việc mượn nhà đối với các điều khoản như sau :

ĐIỀU 1: ĐỊA ĐIỂM VÀ DIỆN TÍCH NHÀ CHO MƯỢN

1.1.      Bên A đồng ý cho Bên B mượn toàn bộ diện tích nhà thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A tại địa chỉ:

Nhà có đặc điểm sau:

Diện tích: 51m2

Hợp đồng mua bán căn hộ L5-39.OT06 thuộc khu căn hộ Vinhomes Central Park, 720 A Điện Biên Phủ, P.22, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

1.2.      Bên B đồng ý mượn của Bên A toàn bộ quyền sử dụng nhà theo mô tả nói trên.

ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH MƯỢN

Mục đích sử dụng nhà mượn:

-           Đăng kinh doanh, đặt trụ sở giao dịch, văn phòng làm việc của Bên B; Tổ chức hoạt động kinh doanh theo nhu cầu của Bên B và theo quy định của pháp luật.

-           Sử dụng kinh doanh và những hoạt động khác mà pháp luật cho phép.

ĐIỀU 3: THỜI HẠN CHO MƯỢN

Thời hạn cho mượn nhà và quyền sử dụng đất nói trên là 3 năm, bắt đầu từ ngày 02 tháng 07 m 2022

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:

-           Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và hư hỏng của nhà, nếu có;

-           Thanh toán cho Bên B chi phí sửa chữa, chi phí làm tăng giá trị tài sản (nếu có thỏa thuận);

-           Bồi thường thiệt hại cho Bên B, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho Bên B biết dẫn đến gây thiệt hại cho Bên B, trừ những khuyết tật mà Bên B biết hoặc phải biết.

2. Bên A có các quyền sau đây:

-           Đòi lại tài sản ngay sau khi hết thời hạn cho mượn, nếu Bên A có nhu cầu đột xuất và cấp bách cần sử dụng tài sản cho mượn, thì được đòi lại tài sản đó mặc dù Bên B chưa đạt được mục đích, nhưng phải báo trước một thời gian hợp lý là 90 ngày.

-           Đòi lại tài sản khi Bên B sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của Bên A;

-           Đòi bồi thường thiệt hại đối với tài sản do Bên B gây ra.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

-           Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của chính mình, không được tự ý thay đổi tình trạng tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa;

-           Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của Bên A;

-           Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn;

-           Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn.

2. Bên B có các quyền sau đây:

-           Được sử dụng tài sản mượn theo đúng công dụng của tài sản và đúng mục đích đã thỏa thuận;

-           Yêu cầu bên A phải thanh toán chi phí hợp lý về việc sửa chữa hoặc làm tăng giá trị tài sản mượn, (nếu có thỏa thuận)

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

6.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng này.

6.2. Khi có tranh chấp lien quan đến hợp đồng này trước tiên hai Bên cùng nhau thương lượng để giải quyết, trong trường hợp không thể thương lượng được sẽ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

6.3. Hai bên đã đọc lại, hoàn toàn nhất trí với những nội dung của hợp đồng và cùng ký tên dưới đây để làm chứng.

           Bên cho mượn nhà A                                                      Bên mượn nhà B

            (ký và ghi rõ họ tên)                                                     (ký và ghi rõ họ tên)


Bài viết khác

Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ chung cư
28-05-2021
hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ chung cư là gì? Hợp đồng môi giới cho thuê căn hộ chung cư quan trọng như thế nào? Tại sao phải sử...
Tìm hiểu các bước vận hành tài sản cho thuê
06-07-2022
Làm giàu từ việc cho thuê tài sản là mơ ước của nhiều người. Thế nhưng quản lý tài sản cho thuê không đơn giản. Đâu là các bước...
Mẫu bàn giao thiết bị căn hộ chung cư
12-10-2022
Mẫu bàn giao thiết bị căn hộ chung cư
Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Căn Hộ
12-10-2022
Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Căn Hộ
Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới cho thuê song ngữ
12-10-2022
Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới cho thuê song ngữ
Công cụ tìm kiếm
Zalo
Hotline
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÚ
Facebook
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook