MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

---o0o---

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ

Căn hộ Landmark 1-24.04

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  11 tháng  10 năm 2022

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A)

Ông/Bà                      : TRẦN THỊ KIM HIỀN

Năm sinh                   : 1980                        CMND số : 051180011

Ngày cấp                    : 15/08/2022                                      Tại: Cục Cảnh Sát

Địa chỉ thường trú    : 133/3 Hòa Hưng, Phường 12, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

STK ngân hàng         : 19033342288

Người thụ hưởng      : TRAN THI KIM HIEN

Ngân hàng                 : TECHCOMBANK

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B)

Ông/Bà                     :  PHAN VĂN PHỤNG

Sinh năm                  :  1972

Số CMND                : 056072003

Địa chỉ thường trú      : TDP Phú Thọ 1, Ninh Diêm, Thị Xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

BÊN MÔI GIỚI (BÊN C)

  • CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÚ
  • Địa chỉ : 135/37/1 Nguyễn Hữu Cảnh,Phường 22,Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
  • MST: 031701926   Điện thoại: 090861355
  • Giám đốc: Nguyễn Hữu Phú

·      Đại diện làm việc: Nguyễn Hữu Hên    CMND: 22121037

·      Số điện thoại            :

 

Sau khi cùng bàn bạc, thỏa thuận trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện và có đầy đủ hành vi dân sự, chúng tôi đi đến thống nhất các nội dung các điều khoản của hợp đồng như sau.

Bên A và Bên B theo dịch vụ môi giới (Bên C) đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng  mua bán căn hộ L1-24.04 theo các thỏa thuận sau:

 

 

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CHUYỂN NHƯỢNG

Tên Hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CV240262 do Sở tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 15 tháng 04  năm2020 Số vào sổ cấp GCN: CS46792

Nội thất bàn giao: Nội thất theo phụ lục đi kèm.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

-   Tổng giá trị chuyển nhượng: 5.250.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm năm mươi triệu Việt Nam đồng).                                                                                         

-  Giá trên đã bao gồm: 2% thuế TNCN,  1% Phí môi giới và các loại chi phí khác có hóa đơn kèm theo nhưng không bao gồm tiền phí và lệ phí trước bạ.

Phương thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, được chia làm 2 đợt:

  • Đợt 1: Ngay sau khi ký Hợp đồng đặt cọc này, Bên B đặt cọc cho Bên A số tiền: 50.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu Việt Nam đồng). Số tiền này được coi là tiền đặt cọc của hợp đồng này và được chuyển thành phần tiền thanh toán cho giá trị căn hộ nêu trên.

-    Đợt 2: Chậm nhất  vào ngày 20 tháng 10  năm 2022  bên A và bên B tiến hành làm thủ tục công chứng mua bán sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CV240262 căn hộ L1-24.04 tại phòng công chứng. Bên B phải thanh toán cho bên A số tiền mặt còn lại: 5.200.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ hai trăm triệu Việt Nam đồng).

ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A         

3.1. Bên A cam kết chịu trách nhiệm về Hợp đồng quy định tại Điều 1 của văn bản này là thuộc diện không có tranh chấp, kê biên, thi hành án, thế chấp, chưa chuyển nhượng cho người khác.

3.2. Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn số tiền nhận chuyển nhượng theo hợp đồng quy định tại Điều 2 của văn bản này.

3.3. Nếu Bên A đổi ý không sang nhượng hoặc không thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận thì bên Bên A phải hoàn trả lại số tiền đã đặt cọc là: 50.000.000.VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu Việt Nam đồng), đồng thời bồi thường số tiền 50.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu Việt Nam đồng) cho Bên B. 

3.4. Sau khi bên A và bên B thực hiện thủ tục mua bán sang tên tại tổ chức hành nghề công  chứng đồng thời bên B thanh toán đủ cho bên A như ở Điều 2. Bên A sẽ bàn giao bản gốc các giấy tờ liên quan tới căn hộ và chìa khóa kèm thẻ cư dân cho Bên B.

3.5. Bên A thanh toán đủ cho Bên C các khoản chi phí theo thỏa thuận ngay sau khi hai bên tiến hành công chứng tại văn phòng công chứng có thẩm quyền để bên C đi đóng thuế TNCN, Phí môi giới và các chi phí liên quan khác đính kèm hóa đơn.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ BÊN B

4.1. Thanh toán tiền nhận chuyển nhượng Hợp đồng cho Bên A theo đúng thỏa thuận.

4.2. Nếu Bên B đổi ý không mua nữa thì bên B sẽ bị mất số tiền đặt cọc cho Bên A là: 50.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi triệu Việt Nam đồng) cho Bên A và không có khiếu nại gì về sau .

4.3. Bên B có quyền chỉ định người đứng tên trên Hợp đồng chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  tại văn phòng công chứng có thẩm quyền.

4.4. Bên B sẽ thanh toán phí và lệ phí trước bạ khi có thông báo từ Văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Thạnh.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN C

5.1. Là bên trung gian, Bên C có nhiệm vụ giới thiệu Bên A mua bán giao dịch với Bên B.

5.2. Đại diện cho ý chí, nguyện vọng và các điều kiện giao dịch do Bên A và Bên B đặt ra.

5.3. Có nhiệm vụ gắn kết việc mua bán của Bên A và Bên B, được xác nhận khi đặt cọc thành công.

5.4. Lập thỏa thuận chuyển nhượng này, làm chứng cho việc chuyển nhượng của các bên.

5.5. Hỗ trợ các bên tiến hành hoàn thành các thủ tục cần thiết trong quá trình thực hiện giao dịch.

5.6. Nhận các khoản phí từ Bên A ngay sau khi công chứng tại văn phòng công chứng có thẩm quyền tương đương để đóng thuế TNCN, Phí môi giới và các khoản phí khác đính kèm hóa đơn.

5.7. Trong trường hợp hai bên là bên A và bên B phá vỡ cam kết của hợp đồng này thì bên nhận được tiền cọc hoặc bên nhận tiền đền cọc sẽ trả cho bên C là 20 % số tiền đã đặt cọc như đã quy định trong hợp đồng này.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

6.1. Ba bên đã xem, hiểu rõ tình trạng hiện hữu của căn hộ, thực hiện đầy đủ điều khoản và quyền hạn của mình.

6.2. Khi có vấn đề phát sinh thì các bên cùng thương lượng trên tinh thần cùng hợp tác. Nếu không hợp tác được thì phải nhờ đến tòa án có thẩm quyền để giải quyết.

6.3. Chỉ trong trường hợp Luật pháp Việt Nam hoặc quy định của các cơ quan Nhà nước Việt Nam thay đổi (trường hợp bất khả kháng) dẫn đến việc mua bán không thể tiến hành được thì Bên A phải hoàn trả ngay toàn bộ số tiền mà Bên B thanh toán và mọi quyền lợi, nghĩa vụ hai bên sẽ chấm dứt.

6.4. Ba bên đã đọc, hiểu và đồng ý với nội dung trên Hợp đồng chuyển nhượng này.

6.5. Hợp đồng này có hiểu lực kể từ ngày hai bên ký kết, được lập thành 03 (ba) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng        năm

       BÊN A

 

 

        BÊN C

BÊN B

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

(ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHỤ LỤC

BIÊN NHẬN THANH TOÁN

 

     Mã căn hộ:                                            Dự án Vinhomes Central Park

Ngày Thanh Toán

  1. /10/2022
  • ..../ 2022
  • ..../ 2022

Đợt thanh toán

Đợt 1

Đợt 2

          Đợt 3

Số tiền

50.000.000  VNĐ

(Bằng chữ: Năm mươi triệu Việt Nam đồng chẵn)

 

 

Chữ ký xác nhận của các bên (ký và ghi rõ họ tên)

Bên A

 

 

 

Bên B

 

 

 

Bên C

 

 

 

 

 

 

  Thỏa thuận khác:

   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

MẪU HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ


Bài viết khác

Thủ tục và pháp lý ký gửi nhà đất căn hộ chung cư
26-05-2021
Ký gửi nhà đất, căn hộ, chung cư là một hình thức ký gửi nhà cho nhà môi giới, giúp bạn tìm kiếm và giao dịch mua bán thuận lợi hơn....
Hợp đồng môi giới mua bán căn hộ chung cư
25-05-2021
Môi giới mua bán căn hộ chung cư là gì? Khi làm hợp đồng môi giới mua bán căn hộ chung cư cần chú ý những gì? Hình thức hiệu lực của...
Phí chuyển nhượng nhà phố biệt thự quận 3
19-04-2023
Phí chuyển nhượng nhà phố biệt thự quận 3 thông tin về pháp lý chi phí mua bán chuyển nhượng về quận 3. Nên chọn loại hình biệt thự...
Phí chuyển nhượng nhà phố biệt thự quận 2
22-04-2023
Phí chuyển nhượng nhà phố biệt thự quận 2. Giới thiệu về loại hình biệt thự phố. Lý do nên sở hữu cho mình căn biệt thự phố tại...
Phí chuyển nhượng nhà phố biệt thự quận 1
22-04-2023
Phí chuyển nhượng nhà phố biệt thự quận 1! Chi Phí chuyển nhượng nhà phố biệt thự quận 1 Các thông tin đến chi phí khi mua bán chuyển...
Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư công chứng
12-10-2022
Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư công chứng
Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới mua bán bất động sản
12-10-2022
Mẫu hợp đồng dịch vụ môi giới mua bán bất động sản
Công cụ tìm kiếm
Zalo
Hotline
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẠI PHÚ
Facebook
Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook